فرم محاسبه امتیاز نیروی متخصص نیوزیلند

4.5/5
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

گروه سنی

در کدام گروه سنی قرار دارید؟
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

مدرک تحصیلی نیوزیلندی

مرحله بعدی محاسبه امتیازات مربوط به تحصیلات و تخصص است. فراموش نکنید برای دریافت امتیاز این بخش مدارک ما باید به تایید مراجع ذی صلاح نیوزیلند برسند.
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

مدارک تحصیلی خارج از نیوزیلند

بالاترین سطح تحصیلات شما چیست؟

سابقه شغلی خارج از نیوزیلند

شما بخش بعدی امتیازات خود را باید از طریق سابقه کاری به دست بیاورید. اما توجه به چند نکته در این خصوص ضروری می باشد:

اول اینکه سابقه کاری باید مرتبط با تحصیلات یا تخصص شما باشد.
دومین مطلب اینکه این سابقه کاری باید در 10 سال گذشته باشد.
و آخرین مطلب اینکه امتیاز سابقه کاری برای داخل و خارج از نیوزیلند متفاوت است.فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

سابقه شغلی داخل نیوزیلند

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

سابقه شغلی خارج از نیوزیلند

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

لیست رشته های مورد نیاز

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • مشاهده لیست رشته ها
 • Forest Scientist (234113),
 • Construction Project Manager (Roading and Infrastructure), (133111),
 • Third Project Builder (including Building Project Manager and Site Foreman) (133112),
 • Quantity Surveyor (233213),
 • Surveyor (232212),
 • Chemical Engineer (233111),
 • Materials Engineer (233112),
 • Civil Engineer (233211),
 • Geotechnical Engineer (233212),
 • Structural Engineer (233214),
 • Electrical Engineer (233311),
 • Electronics Engineer (233411),
 • Industrial Engineer (233511),
 • Mechanical Engineer (233512),
 • Production or Plant Engineer (233513),
 • Petroleum Engineer (233612),
 • Environmental Engineer (233915),
 • Engineering Professionals nec (233999),
 • Civil Engineering Technician (312212),
 • Electrical Engineering Technician (312312),
 • Electronic Engineering Technician (312412),
 • Procurement Manager (133612),
 • Anaesthetist (253211),
 • Clinical Psychologist (272311),
 • Diagnostic and Interventional Radiologist (253917),
 • General Practitioner (253111),
 • Medical Radiation Therapist (251212),
 • Medical Laboratory Scientist – including Cytotechnologist (Cytoscientist) (234611),
 • Obstetrician and Gynaecologist (253913),
 • Pathologist (253915),
 • Physicist (Medical), (234914),
 • Physiotherapist (252511),
 • Psychiatrist (253411),
 • Sonographer (251214),
 • Specialist Physician in Palliative Medicine (253399),
 • Surgeon (General), (253511),
 • Veterinarian (234711),
 • Multimedia Specialist (Film Animator), (261211),
 • ICT Project Manager (135112),
 • Organisation and Methods Analyst (224712),
 • ICT Business Analyst (261111),
 • Systems Analyst (261112),
 • Multimedia Specialist (261211),
 • Web Developer (261212),
 • Analyst Programmer (261311),
 • Developer Programmer (261312),
 • Software Engineer (261313),
 • Software Tester (261314),
 • Software and Applications Programmers nec (261399),
 • Database Administrator (262111),
 • ICT Security Specialist (262112),
 • Systems Administrator (262113),
 • Computer Network and Systems Engineer (263111),
 • Network Administrator(263112),
 • ICT Quality Assurance Engineer (263211),
 • ICT Support Engineer (263212),
 • ICT Systems Test Engineer (263213),
 • ICT Support and Test Engineers nec (263299),
 • Telecommunications Engineer (263311),
 • Telecommunications Network Engineer (263312),
 • ICT Customer Support Officer (313112),
 • Chef (Chef de Partie or higher) (351311),
 • Other Spatial Scientist (232214),
 • Environmental Research Scientist (234313),
 • Food Technologist (234212),
 • Automotive Electrician (321111),
 • Diesel Motor Mechanic (including Heavy Vehicle Inspector)(321212),
 • Electric Line Mechanic (342211),
 • Electrician (General), (341111),
مشاهده لیست رشته ها

سوابق کاری در یکی از رشته های مورد نیاز LTSSL

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

شرایط امتیاز همسر

نکته مهمی که در این زمینه باید به یاد داشته باشید، این است که برای دریافت این امتیاز، همسر شما باید حتما نمره اورال 6.5 آیلتس آکادمیک را داشته باشد
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

امتیاز مربوط به داشتن تقاضای کار از داخل نیوزیلند

امتیازات داشتن پیشنهاد کاری از شرکتهای نیوزیلند به ترتیب زیر می باشد:
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

علاوه بر امتیازاتی که در بالا ذکر شد شما باید موارد زیر را نیز در نظر بگیرید


1- نمره آزمون زبان مورد نیاز برای مهاجرت به نیوزیلند نمره اورال 6.5یا بالاتر آیلتس آکادمیک می باشد.
2- نداشتن هرگونه سوء پیشینه
3- دارا بودن سلامت کامل جسمانی

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

نتیجه ارزیابی امتیاز‌های ویزای مهارتی

0
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
اگر ۱۶۰ امتیاز را برای مهاجرت به نیوزلند دارید و نیاز به مشاوره مهاجرت دارید فرم ارزیابی ویزای مهارت نیوزلند را تکمیل کنید.