گروه وکلای مهاجرت پاسارگاد

نوامبر 29, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان Comments: Public institution, founded in 1986, achieved […]
نوامبر 23, 2018

دانشگاه تفرش

دانشگاه تفرش Location: Tafresh Assessment Guidelines: Higher Education – Section 1
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

Zabol University of Medical Sciences Translation: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل Comments: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه یزد

Yazd University Translation: دانشگاه یزد Comments: Public institution, founded in 1987 Location: Yazd Assessment Guidelines: […]
نوامبر 13, 2018

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

Yazd Province University of Jihad Higher Education Institute Translation: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج

Yasuj University of Medical Sciences Translation: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج Comments: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه یاسوج

Yasuj University Translation: دانشگاه یاسوج Comments: Private institution, founded in 1983, achieved university status in […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

Vali-e-Asr University Translation: دانشگاه ولی عصر رفسنجان Also known as: Vali-e-Asr University of Rafsanjan Comments: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه صنعتی ارومیه

Urmia University of Technology Translation: دانشگاه صنعتی ارومیه Location: Urmia Assessment Guidelines: Higher Education – […]