گروه وکلای مهاجرت پاسارگاد

نوامبر 13, 2018

دانشگاه عالی دفاع ملی

دانشگاه عالی دفاع ملی Comments: Affiliated to the Iranian Army Assessment Guidelines: Higher Education – […]
نوامبر 13, 2018

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی صنعتی فولاد

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی صنعتی فولاد Location: Esfahan Assessment Guidelines: Higher Education – Section […]
نوامبر 13, 2018

موسسه آموزش عالی سوره

موسسه آموزش عالی سوره Also known as: Soureh Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Location: Soore […]
نوامبر 13, 2018

موسسه آموزش عالی سوره شیراز

موسسه آموزش عالی سوره شیراز Also known as: Surah Shiraz Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه سوره

دانشگاه سوره Also known as: Mirza Koochak Khan Teacher Training University, Soureh Higher Education Institution […]
نوامبر 13, 2018

موسسه آموزش عالی سینا

موسسه آموزش عالی سینا Also known as: Sina Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Location: Kashan, […]
نوامبر 13, 2018

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی شمال

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی شمال Also known as: Shomal University Formerly known as: Shomal […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز Comments: Public institution, founded in 2004 Location: Shiraz Assessment Guidelines: Higher Education […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز Also known as: University of Medical Sciences; […]