گروه وکلای مهاجرت پاسارگاد

نوامبر 12, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد Also known as: University of Medical Sciences […]
نوامبر 12, 2018

آموزشکده فنی مشهد

آموزشکده فنی مشهد Location: Mashhad Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
نوامبر 12, 2018

موسسه آموزش عالی مارلیک

موسسه آموزش عالی مارلیک Also known as: Marlik Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Location: Nowshahr […]
نوامبر 12, 2018

مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه

مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
نوامبر 12, 2018

موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه

موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه Also known as: Maragheh Industrial Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute […]
نوامبر 12, 2018

دانشگاه ملایر

دانشگاه ملایر Location: Malayer Assessment Guidelines: Higher Education – Section 1
نوامبر 12, 2018

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر Also known as: Malak-Ashtar Industrial University Comments: Public institution, founded in […]
نوامبر 12, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان Comments: Public institution, founded in 1991 Location: […]
نوامبر 12, 2018

دانشگاه لرستان

دانشگاه لرستان Comments: Public institution, founded in 1977 Location: Khoramabad Assessment Guidelines: Higher Education – […]