گروه وکلای مهاجرت پاسارگاد

اکتبر 25, 2018

دانشگاه صنایع و معادن ایران

دانشگاه صنایع و معادن ایران Location: Tehran Assessment Guidelines: Higher Education – Section 1
اکتبر 25, 2018

موسسه تحقیقات مخابرات ایران

موسسه تحقیقات مخابرات ایران Also known as: Research Institute for ICT Assessment Guidelines: Higher Education […]
اکتبر 25, 2018

پژوهشگاه پلیمر ایران

پژوهشگاه پلیمر ایران Also known as: Iran Petrochemical and Polymer Research Centre Assessment Guidelines: Higher […]
اکتبر 25, 2018

موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران

موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی پژوهش صنایع ایران

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی پژوهش صنایع ایران Also known as: Higher Education Institution for […]
اکتبر 25, 2018

موسسه تحقیقات شیلات ایران

موسسه تحقیقات شیلات ایران Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
اکتبر 25, 2018

مرکز مطالعات مدیریت ایران

مرکز مطالعات مدیریت ایران Also known as: ICMS Assessment Guidelines: Higher Education – Section 1
اکتبر 25, 2018

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
اکتبر 25, 2018

مرکز جهانی علوم اسلامی

مرکز جهانی علوم اسلامی Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2