پادکست های سرمایه گذاری در استرالیا

راهنمای قدم به قدم

راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش دوم

راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش دوم

در بخش دوم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • مزایا و معایب خرید یک کسب و کار موجود
 • نحوه محاسبه درآمد یک بیزینس
 • نحوه برآورد ارزش یک بیزینس
راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش اول

راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش اول

در بخش اول این برنامه به نکات ذیل پرداخته شده است:

 • مزایا و معایب کسب و کار شخصی
 • زمان مناسب برای شروع
 • خرید بیزینس موجود یا راه اندازی بیزینس نوآورانه – کدامیک؟
راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش چهارم

راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش چهارم

در بخش چهارم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • برنامه ریزی برای بیزینس
 • بیزینس پلن چیست؟
 • نکات مهمی که باید در تهیه بیزینس پلن در نظر بگیریم
راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش سوم

راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش سوم

در بخش سوم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • فرنچایز (بیزینس های زنجیره ای) چیست؟
 • مزایا و معايب خرید فرنچایز
 • نکات مهمی که باید در خرید فرنچایز در نظر بگیریم
راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش ششم

راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش ششم

در بخش ششم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • وام بیزینسی چیست؟
 • چرا وام بیزینسی بگیریم؟
 • شرایط گرفتن وام بیزینسی
راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش پنجم

راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش پنجم

در بخش پنجم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • انواع ساختار بیزینس
 • مراحل ثبت نام تجاری
 • نکات مهم حقوقی و قراردادی
راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش هشتم

راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش هشتم

بیزینس های خورده فروشی

در بخش هشتم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • بررسی کلی بیزینس های خورده فروشی و بیزینس های آنلاین
راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش هفتم

راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش هفتم

در بخش هفتم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • بررسی کلی سیستم و میزان مالیات در استرالیا
 • مالیات بر ارزش افزوده در استرالیا
 • مالیات و حقوق پرسنل
راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش نهم

راهنمای قدم به قدم راه‌ اندازی بیزینس در استرالیا؛ بخش نهم

صادرات – واردات و عمده فروشی

در بخش نهم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • بررسی کلی بیزینس ‌های صادرات – واردات و عمده فروشی