پادکست های سلامت روان در مهاجرت

مجموعه ویدیوهای

سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش دوم

سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش دوم

سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش اول

سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش اول

اهمیت سلامت روان در مهاجرت

در بخش اول به نکات زیر پرداخته شده است:

 • روان شناسی چيست؟
 • چرا سلامت روان در مهاجرت مهم است؟
 • عوامل‌ مؤثر در سلامت روان یک مهاجر
سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش چهارم

سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش چهارم

چالش های روانی کار در مهاجرت

در بخش چهارم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • اولین تجربه‌ی مهاجر در زمینه‌ی کار چیست و خود را چگونه برای مواجهه با آن می‌تواند آماده کند؟
 • یک مهاجر بعد از اشتغال در محیط کار جدید با چه چالش‌هایی روبرو خواهد شد؟
 • گذشته از چالش‌های روانی در زمینه‌ی کار، مهاجرت چه فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند؟
سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش سوم

سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش سوم

اهمیت روانی زبان

در بخش سوم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • اهمیت روانی زبان در چیست و با مهاجرت چطور تحت تاثیر قرار می گیرد؟
 • یک مهاجر با زبان جدید چطور باید برخورد کند تا کمتر آسیب ببیند؟
 • آیا بعد از مهاجرت زبان مادری را حفظ کنیم یا کنار بگذاریم؟
سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش ششم

سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش ششم

چالش‌ های والدین و فرزندان در مهاجرت

در بخش ششم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • تعریف علمی کودک چیست و از نظر روانی این تعریف چه معنایی دارد؟
 • در ارتباط بین والدین و کودکان بعد از مهاجرت چه تغییراتی اتفاق می‌افتد؟
 • فرزندان مهاجر چه چالش‌ها و فرصت‌هایی دارند؟
سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش پنجم

سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش پنجم

چالش‌ های مهاجرت در روابط زن و شوهر

در بخش پنجم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • بعد از مهاجرت نقش همسر چه تغییراتی می‌ کند؟
 • بین زندگی مشترک و‌ جدایی چگونه باید تصمیم گرفت؟
 • با تنهایی ناشی از جدایی یا نداشتن همسر چگونه باید سر کرد؟
سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش هفتم

سلامت و بهداشت روان در مهاجرت؛ بخش هفتم

نقش و جایگاه دوست در مهاجرت

در بخش هفتم به نکات زیر پرداخته شده است:

 • اهمیت دوستی در مهاجرت
 • رفتارهای شایع که به پایان دوستی منجر می‌شود
 • چگونه می‌توان دوستی را تقویت کرد؟