دانشگاه سراسری

نوامبر 23, 2018

دانشگاه تفرش

دانشگاه تفرش Location: Tafresh Assessment Guidelines: Higher Education – Section 1
نوامبر 13, 2018

دانشگاه یزد

دانشگاه یزد Yazd University Translation: دانشگاه یزد Comments: Public institution, founded in 1987 Location: Yazd […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج Yasuj University Translation: دانشگاه یاسوج Comments: Private institution, founded in 1983, achieved university […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

Vali-e-Asr University Translation: دانشگاه ولی عصر رفسنجان Also known as: Vali-e-Asr University of Rafsanjan Comments: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه صنعتی ارومیه Urmia University of Technology Translation: دانشگاه صنعتی ارومیه Location: Urmia Assessment Guidelines: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه Urmia University of Medical Sciences Translation: دانشگاه […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه ارومیه

دانشگاه صنعتی ارومیه Urmia University Translation: دانشگاه ارومیه Formerly known as: Rezaieh University of Agriculture […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه زابل

University of Zabol Translation: دانشگاه زابل Comments: Public institution, founded in 1999 Location: Zabol Assessment […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران Also known as: Tehran University Comments: Public institution, founded in 1934, achieved university […]