دانشگاه سراسری

نوامبر 13, 2018

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف Also known as: Sharif Industrial University Formerly known as: Arya Mehr University […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه صنعتی شاهرود 

دانشگاه صنعتی شاهرود Comments: Public institution, founded in 1974, achieved university status in 2002 Location: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهرکرد Comments: Public institution, founded in 1927, accorded university status in 2004 Location: Shahrekord […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی Comments: Public institution, founded in 1980 Location: Tehran Assessment Guidelines: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه شهید چمران  

دانشگاه شهید چمران Also known as: Shahid Chamran University, Chamran University of Ahwaz Formerly known […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه شهید بهشتی   

دانشگاه شهید بهشتی Also known as: Shahid Beheshti University Formerly known as: National Melli University […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان Also known as: University of Shahid Bahonar Formerly known as: Shahid […]
نوامبر 13, 2018

دانشکده روابط بین الملل

دانشکده روابط بین الملل Comments: Affiliated to the Ministry of Foreign Affairs Location: Tehran Assessment […]
نوامبر 13, 2018

دانشکده علوم اقتصادی

دانشکده علوم اقتصادی Formerly known as: College of Economic Sciences Location: Tehran Assessment Guidelines: Higher […]