استرالیا یا آلمان

ژوئن 21, 2021

از لحاظ مقدار جمعیت وضعیت آلمان و استرالیا چگونه است؟

در آلمان بیش از 82 میلیون نفر جمعیت دارد در حالی كه استرالیا 24 میلیون […]
ژوئن 21, 2021

وضعیت خرید مسکن در استرالیا آلمان چگونه است؟

در آلمان کمترین میزان مالکیت مسکن وجود دارد اما در استرالیا ۳۱ درصد استرالیایی‌ها مالک […]
ژوئن 21, 2021

متوسط ساعت کاری در استرالیا و آلمان در هفته چقدر است؟

متوسط ساعت کاری در  هفته در استرالیا 38 ساعت و در آلمان 35 ساعت است.