ویزای نخبگان استرالیا

ژوئن 30, 2021

ویزای نخبگان استرالیا شامل چه افرادی می‌شود؟

فردی که درخواست دریافت ویزای نخبگان را دارد، باید در یک حرفه، هنر، ورزش یا […]
ژوئن 30, 2021

آیا نامینیتور همان اسپانسر است؟

خیر، نامینیتور فردی است که سیتیزن استرالیا یا ویزای اقامت دائم استرالیا را دارد. این […]
ژوئن 30, 2021

آیا برای دریافت ویزای نخبگان، داشتن دستاورد ملی در فیلد مورد نظر الزامی است؟

نه لزوما، افراد بسیاری به خصوص دانشجویان دکتری در استرالیا توانسته‌اند با داشتن مقالات زیاد، […]