شهرهای استرالیا

ژوئن 28, 2021

منزوی‌ترین و دورافتاده‌ترین شهر دنیا که در استرالیاست کدام شهر است؟

منزوی‌ترین شهر دنیا در استرالیا قرار دارد و شهر پرت استرالیاست.
ژوئن 28, 2021

پر جمعیت‌ترین شهر استرالیا کدام شهر است؟

سیدنی در حال حاضر پرجمعیت‌ترین شهر استرالیاست.
ژوئن 28, 2021

بزرگترین شهرهای استرالیا از نظر مساحت کدام شهرها هستند؟

بریزبن، سیدنی، ملبورن، پرت، آدلاید، داروین و هوبارت بزرگترین شهرهای استرالیا از نظر مسافت هستند.