وام خرید خانه در استرالیا

آوریل 6, 2022

کلید تأیید درخواست وام خانه در استرالیا چیست؟

درست است که مهاجران می‌توانند برای تأمین مالی وام مسکن برای خرید ملک استرالیایی تأیید […]
آوریل 6, 2022

آیا به‌عنوان یک مهاجر در استرالیا به تأیید FIRB نیاز دارم؟

به‌طورکلی قبل از اینکه مهاجرانی که دارای اقامت دائم نیستند، متعهد به خرید خانه در […]