آیا می‌توان خارج از کشور استرالیا برای دریافت ویزای 888 استرالیا اقدام کرد؟