فرم ارزیابی برای ویزای متخصصین

اطلاعات تحصیلی


 

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

اطلاعات شغلی


 
سابقه کاری مرتبط با تحصیلات و پس از اخذ مدرک تحصیلی:
سابقه کاری غیر مرتبط با تحصیلات:

سطح زبان انگلیسی


اطلاعات به روز از قوانین مهاجرتی استرالیا را در کانال تلگرام  و صفحه اینستاگرام ما ببینید و سوالات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام

عضویت در اینستاگرام