فرم ارزیابی ویزای متخصصین برای استرالیا

4.1/5

فرم ارزیابی شرایط ویزا

ویزای کاری

فرم ارزیابی ویزای متخصصین استرالیا

اولین قدم برای تصمیم به مهاجرت، تکمیل فرم ارزیابی ویزای مهارت مهاجرت به استرالیا است و ما به شما توصیه می‌کنیم برای سهولت در ارائه مشاوره، این فرم را تا انتها مطالعه و تکمیل نمایید. در این فرم ارزیابی مهاجرتی شما اطلاعات فردی، اطلاعات تماس، اطلاعات تحصیلی، اطلاعات کاری خود را وارد می‌کنید. ما به شما اطمینان می‌دهیم که مشاوران ما به صورت کاملا تخصصی و موردی شرایط شما بررسی کرده و بهترین روش مهاجرت و مناسب‌ترین ایالت برای شما را ارائه می‌دهند.

اگر در ابتدای مسیر مهاجرت هستید باید به این موضوع توجه کنید که صرفا با تکمیل یک فرم ارزیابی مهاجرتی نمی‌توانید برای آینده مهاجرتی خود تصمیم بگیرید. در این مرحله مدارک شما بررسی می‌شود و به شما کمک می‌کنیم در مسیر درست مهاجرتی قرار بگیرید.

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، در منوی وب‌سایت قسمت درخواست مشاوره رایگان یکی از فرم‌های ارزیابی ویزا را پر نموده تا اطلاعات شما به شکل دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن، کارشناسان ما بعد از مطالعه اطلاعات شما برای مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

قبل از تکمیل فرم این پادکست را گوش کنید

فرم ارزیابی ویزای متخصصین برای استرالیا

فقط عدد انگلیسی وارد کنید
فقط عدد انگلیسی وارد کنید
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

اطلاعات شخصی

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • سال
 • 1390
 • 1389
 • 1388
 • 1387
 • 1386
 • 1385
 • 1384
 • 1383
 • 1382
 • 1381
 • 1380
 • 1379
 • 1378
 • 1377
 • 1376
 • 1375
 • 1374
 • 1373
 • 1372
 • 1371
 • 1370
 • 1369
 • 1368
 • 1367
 • 1366
 • 1365
 • 1364
 • 1363
 • 1362
 • 1361
 • 1360
 • 1359
 • 1358
 • 1357
 • 1356
 • 1355
 • 1354
 • 1353
 • 1352
 • 1351
 • 1350
 • 1349
 • 1348
 • 1347
 • 1346
 • 1345
 • 1344
 • 1343
 • 1342
 • 1341
 • 1340
 • 1339
 • 1338
 • 1337
 • 1336
 • 1335
 • 1334
 • 1333
 • 1332
 • 1331
 • 1330
 • 1329
 • 1328
 • 1327
 • 1326
 • 1325
 • 1324
 • 1323
 • 1322
 • 1321
 • 1320
 • 1319
 • 1318
 • 1317
 • 1316
 • 1315
 • 1314
 • 1313
 • 1312
 • 1311
 • 1310
 • 1309
 • 1308
 • 1307
 • 1306
 • 1305
 • 1304
 • 1303
 • 1302
 • 1301
 • 1300
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • ماه
 • فروردین
 • اردیبهشت
 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • دی
 • بهمن
 • اسفند
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • روز
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • در استرالیا فامیل
 • در استرالیا فامیل دارم
 • در استرالیا فامیل ندارم
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • وضعیت تاهل
 • متاهل
 • مجرد
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

کاردانی

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

کارشناسی

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

کارشناسی ارشد

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

دکترا

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

اطلاعات تحصیلی

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
سابقه کاری مرتبط با تحصیلات و پس از اخذ مدرک تحصیلی:
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
سابقه کاری غیر مرتبط با تحصیلات:

اطلاعات شغلی

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • سطح زبان انگلیسی
 • زبان ام عالی است
 • زبان ام خوب است
 • زبان ام ضعیف است
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

دانش زبان

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!