فرم ارزیابی برای ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی

اطلاعات تحصیلی


 

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

اطلاعات شغلی


 

ریال

گردش مالی 5سال آخر (ریال)

سطح زبان انگلیسی


اطلاعات به روز از قوانین مهاجرتی استرالیا را در کانال تلگرام  و صفحه اینستاگرام ما ببینید و سوالات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام

عضویت در اینستاگرام