فرم ارزیابی ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی

4.9/5

فرم ارزیابی شرایط ویزا

فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا

فرم ارزیابی ویزای سرمایه‌گذاری در استرالیا

اولین قدم برای تصمیم به مهاجرت، تکمیل فرم ارزیابی ویزای سرمایه گذاری مهاجرت به استرالیا است و ما به شما توصیه می‌کنیم برای سهولت در ارائه مشاوره، این فرم را تا انتها مطالعه و تکمیل نمایید. در این فرم ارزیابی مهاجرتی شما اطلاعات فردی، اطلاعات تماس، اطلاعات تحصیلی، اطلاعات کاری و اطلاعات اموال و دارایی‌های خود را وارد می‌کنید. ما به شما اطمینان می‌دهیم که مشاوران ما به صورت کاملا تخصصی و موردی شرایط شما بررسی کرده و بهترین روش مهاجرت و مناسب‌ترین ایالت برای شما را ارائه می‌دهند.

اگر در ابتدای مسیر مهاجرت هستید باید به این موضوع توجه کنید که صرفا با تکمیل یک فرم ارزیابی مهاجرتی نمی‌توانید برای آینده مهاجرتی خود تصمیم بگیرید. در این مرحله مدارک شما بررسی می‌شود و به شما کمک می‌کنیم در مسیر درست مهاجرتی قرار بگیرید.

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، در منوی وب‌سایت قسمت درخواست مشاوره رایگان یکی از فرم‌های ارزیابی ویزا را پر نموده تا اطلاعات شما به شکل دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن، کارشناسان ما بعد از مطالعه اطلاعات شما برای مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

قبل از تکمیل فرم این پادکست را گوش کنید

فرم ارزیابی ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

اطلاعات شخصی

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فقط اعداد انگلیسی بنویسید
فقط اعداد انگلیسی بنویسید
 • سال
 • 1390
 • 1389
 • 1388
 • 1387
 • 1386
 • 1385
 • 1384
 • 1383
 • 1382
 • 1381
 • 1380
 • 1379
 • 1378
 • 1377
 • 1376
 • 1375
 • 1374
 • 1373
 • 1372
 • 1371
 • 1370
 • 1369
 • 1368
 • 1367
 • 1366
 • 1365
 • 1364
 • 1363
 • 1362
 • 1361
 • 1360
 • 1359
 • 1358
 • 1357
 • 1356
 • 1355
 • 1354
 • 1353
 • 1352
 • 1351
 • 1350
 • 1349
 • 1348
 • 1347
 • 1346
 • 1345
 • 1344
 • 1343
 • 1342
 • 1341
 • 1340
 • 1339
 • 1338
 • 1337
 • 1336
 • 1335
 • 1334
 • 1333
 • 1332
 • 1331
 • 1330
 • 1329
 • 1328
 • 1327
 • 1326
 • 1325
 • 1324
 • 1323
 • 1322
 • 1321
 • 1320
 • 1319
 • 1318
 • 1317
 • 1316
 • 1315
 • 1314
 • 1313
 • 1312
 • 1311
 • 1310
 • 1309
 • 1308
 • 1307
 • 1306
 • 1305
 • 1304
 • 1303
 • 1302
 • 1301
 • 1300
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • ماه
 • فروردین
 • اردیبهشت
 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • دی
 • بهمن
 • اسفند
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • روز
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 6
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • سطح زبان انگلیسی
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • وضعیت تأهل
 • مجرد
 • متاهل
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • مدرک تحصیلی
 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتر
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • فعالیت رسمی و ثبت شده کسب و کار به نام شماست ؟
 • بله
 • خیر
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • علاق همند به تاسیس همین کسب و کار در استرالیا هستید؟
 • بله
 • خیر
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

اطلاعات شغلی

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!