فرم ارزیابی برای ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی

اطلاعات تحصیلی


 

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

اطلاعات شغلی


 

ریال

گردش مالی 5سال آخر (ریال)

سطح زبان انگلیسی


اطلاعات به روز از قوانین مهاجرتی استرالیا را در در کانال تلگرام ما ببینید و سوالات خود را با ما در میان بگذارید

عضو شوید