مهاجرت به نیوزیلند با ویزای ازدواج

همه چیزدر مورد ویزای ازدواج نیوزیلند

ویزای ازدواج نیوزیلند با شرایط مشخصی برای افرادی که قصد مهاجرت به نیوزیلند را دارند، صادر می شود. طبق قوانین نیوزیلند شما می توانید از طریق ازدواج با فردی که تابعیت نیوزیلند یا پاسپورت یا شهروندی آن کشور را داشته باشد، ویزای ازدواج نیوزیلند را دریافت کرده و به این کشور مهاجرت کنید.

تعریف همسر در قوانین نیوزیلند، کسی است که در یک رابطه واقعی زناشویی و حداقل با قصد مدت زمان طولانی در شکل های مختلفی همچون ازدواج رسمی و قانونی یا De Facto یا Civil Union قرار دارد. در این تعریف به فردی که متقاضی مهاجرت از طریق وی درخواست ویزا می کند را شخص حمایت کننده یا Supporting می گویند که باید تبعه یا شهروند نیوزیلند باشد.

ویزا ازدواج کشور نیوزیلند شرایط و مزایای خاصی دارد و با اخذ این ویزا می توانید اقامتی موقت و در پی آن اقامت دائم نیوزیلند را تجربه کنید.
wedding-rings

طبق قوانین نیوزیلند، ازدواج با این افراد ممنوع است:

 • پدربزرگ و مادربزرگ
 • پدر و مادر
 • فرزند و نوه
 • خواهر و برادر
 • عمه، عمو، خاله و دایی
 • شریک هم جنس پدربزرگ و یا مادربزرگ
 • شریک هم جنس پدر و یا مادر
 • پدر و مادر همسر و یا شریک هم جنس یا غیر هم جنس پدر و یا مادر همسر
 • پدر بزرگ و مادر بزرگ همسر یا شریک هم جنس یا غیر هم جنس
 • همسر فرزند اعم از اینکه فرزند خود شخص باشد یا همسرش
 • نوه و یا همسر نوه همسر
ویزای سفر به استرالیا

شرایط لازم برای اخذ ویزای ازدواج نیوزیلند

از شرایط اصلی و لازم برای ذریافت ویزای ازدواج نیوزیلند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • هر دو نفر بالای ۱۸ سال باشند
 • گواهی عدم سوء پیشینه فرد مقیم در نیوزیلند
 • این ازدواج بر اساس اسناد و شواهد به عنوان یک ازدواج واقعی شناخته شود
 • پیش از ارائه درخواست سابقه آشنایی و روابط قبلی داشته باشند
 • ارائه مدارکی دال بر واقعی بودن رابطه مانند عکس های مشترک، چت، ایمیل و...
 • دارای رابطه خویشاوندی نزدیک نباشند
 • اطرافیان و خانواده چه دیدی نسبت به ازدواج شما دارند
 • دو فرد باید با هم زندگی کنند

موارد مربوط به ارزیابی اصالت رابطه

در هنگام درخواست شما برای ویزای ازدواج نیوزیلند، اصالت رابطه شما مورد بررسی قرار می گیرد. برای تشخصی اصالت رابطه و فراهم شدن شرایط مهاجرت به نیوزیلند موارد زیر را از شما می خواهند:

 • ۲ نفر چه مدتی است با هم آشنایی دارند
 • این ۲ نفر چه مدتی است که در رابطه هستند
 • توافقات راجع به زندگی این دو فرد بررسی می شود
 • چگونگی حمایت مالی از یکدیگر بررسی می شود
 • چگونگی تقسیم مسئولیت های اقتصادی بین آن ها چگونه است
 • چقدر نسبت به رابطه مصمم اند و تعهد آن دو چه میزان است
 • مالکیت اموال به چه صورت است، مثلا مشاعی است یا هرکس مال خودش را با یکدیگر به اشتراک گذاشته است
 • بررسی اینکه آیا این دو با هم صاحب فرزند هستند و در این صورت، توافق های آن ها در مورد چگونگی سرپرستی از این فرزند یا فرزند یا فرزندان چگونه است
 • چگونگی تقسیم وظایف خانه داری به چه صورت است
 • اطرافیان شما چه دیدی نسبت به رابطه شما دارند
parallax background

مدارک موثر در اثبات رابطه بین دو طرف برای اخذ ویزای ازدواج نیوزیلند:

 • مدرک ازدواج
 • شناسنامه کودکان
 • عکس های مشترک
 • نامه ها، ایمیل ها و گفتگوهای دو طرف در شبکه های اجتماعی
 • حساب های بانکی مشترک
 • کارت اعتباری مشترک
 • مدارک مالکیت مشترک