مهاجرت از طریق ویزای خانوادگی

4.9/5

 

چطور با اخذ ویزای خانوادگی به استرالیا مهاجرت کنیم؟

ویزای خانوادگی استرالیا یکی از راه‌های مهاجرت به این کشور است که برای اخذ آن ، شرایط ویژه‌ای لازم است.

برای مهاجرت به استرالیا ویزاهای مختلفی همچون نامزدی، ازدواج، فرزند و والدین وجود دارد و به افرادی اعطا می‌شود که یکی از اعضای خانواده‌شان، جزو شهروندان کشور استرالیا، یا دارای ویزای اقامت دائم استرالیا و یا جزو شهروندان نیوزلندی واجد شرایط زندگی در استرالیا باشند.

از آنجایی که متقاضی ویزای خانوادگی استرالیا نیاز به پشتیبانی مالی دارد، ویزای خانواده با توجه به رابطه خانواده با فرد متقاضی بررسی می‌شود و هر چه رابطه خانوادگی نزدیك‌تر باشد، مراحل پذیرش ویزا سریع‌تر بررسی می‌شود

متقاضیان این ویزاها نیازی به داشتن مهارت یا تخصص خاص و یا تسلط بر زبان انگلیسی ندارند. پیشنهاد می‌کنم برای گرفتن یک وقت مشاوره به سرعت اقدام کنید.

parallax background

کودکان

مهاجرت از طریق ویزای خانوادگی استرالیا برای کودکان به روش‌های زیر امکان‌پذیر است:

کودک (ویزای شماره ۱۰۱ و ۸۰۲): ویزای کودک برای کودکانی کاربرد دارد که به فرزند خواندگی پذیرفته شده و یا تحت سرپرستی پدر و مادر واقعی خود هستند. همچنین در شرایط محدود، فرزند همسر یک شهروند استرالیایی و یا فردی که "ویزای دائم در اختیار دارد" نیز مشمول این نوع ویزا می‌شود.

خویشاوندان کودک یتیم (ویزای شماره ۸۳۷ و ۱۱۷): ویزا خویشاوندان کودک یتیم برای کودکان یتیم زیر ۱۸ سال کاربرد دارد که خویشاوندی در استرالیا (شهروند استرالیایی و یا مقیم دائم) دارند و والدین آن‌ها یا فوت شده اند و یا از آن‌ها اطلاعی در دست نیست.

فرزند خواندگی (ویزای شماره ۱۰۲): ویزا فرزند خواندگی برای فرزند خوانده یک شهروند استرالیایی و یا "دارنده ویزای دائمی" کاربرد دارد. این ویزا فقط به متقاضیانی تعلق می‌گیرد که در زمان تقاضا در خارج از استرالیا زندگی می‌کنند.

فرزندان تحت تکفل (ویزای شماره ۴۴۵): این نوع ویزا برای فرزند فردی است که ویزای مشروط همسر و یا نامزد را گرفته است.

والدین:

مهاجرت از طریق ویزای خانوادگی استرالیا برای والدین انواع مختلفی دارد :

والدین (ویزای شماره ۱۰۳): ویزا والدین به والد و یا والدین یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم در اختیار دارد، تعلق می‌گیرد.مدت زمان انتظار برای دریافت این نوع ویزا بیش از ۳۰ سال است.

والدین مسن (ویزای شماره ۸۰۴): ویزا والدین مسن به والد و یا والدین مسن یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم در اختیار دارد، تعلق می‌گیرد.

ویزای مشارکتی والدین مسن (ویزای شماره ۸۶۴ و ۸۸۴): ویزای مشارکتی والدین مسن استرالیا به والد و یا والدین مسن یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم دراختیار دارد، تعلق می‌گیرد. هزینهٔ باز کردن پرونده تحت این نوع ویزا در حدود ۴۷۰۰۰ دلار استرالیا بوده و مدت زمان انتظار برای دریافت آن ۳ سال است.

ویزای مشارکتی والدین(ویزای شماره ۱۴۳ و ۱۷۳): ویزای مشارکتی والدین یکی از انواع ویزای خانوادگی استرالیا است که به والد و یا والدین یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم در اختیار دارد، تعلق می‌گیرد. در این نوع ویزای خانوادگی استرالیا، هزینهٔ باز کردن پرونده تحت این نوع ویزا در حدود ۴۷۰۰۰ دلار استرالیا بوده و مدت زمان انتظار برای دریافت آن ۳ سال است.

برای خویشاوندان مسن

مهاجرت از طریق ویزای خانوادگی استرالیا برای خویشاوندان مسن با شرایط زیر امکان‌پذیر است:

افراد مسن خویشاوند (ویزای شماره ۱۱۴ و ۸۳۸): ویزا خویشاوندان مسن به افرادی تعلق می‌گیرد که مجرد هستند، همسر خود را از دست داده‌اند، طلاق گرفته‌اند و یا به صورت رسمی از همسر خود جدا شده‌اند و تحت تکفل یک شهروند استرالیایی و یا فردی قرار دارند که ویزای اقامت دائم در اختیار دارد. تاکید می‌کنیم این نوع ویزای خانوادگی استرالیا فقط برای افراد مجرد صادر می‌شود.

برای سایر خویشاوندان:

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خانوادگی برای سایر خویشاوندان هم ، در موارد زیرممکن می‌شود:

مراقبت (ویزای شماره ۱۱۶ و ۸۳۶): ویزای مراقبت به خویشاوندان یک شهروند استرالیایی و یا فردی که دارای اقامت دائم استرالیاست، تعلق می‌گیرد در صورتی که خود و یا یکی از اعضای خانواده‌اش دارای مشکل جسمی است و نیاز به مراقبت دارد.

تنها خویشاوند نزدیک (ویزای شماره ۱۱۵ و ۸۳۵): ویزای تنها خویشاوند نزدیک، یکی از انواع ویزای خانوادگی استرالیا است و به تنها خویشاوند باقیماندۀ یک مقیم استرالیایی تعلق می‌گیرد به شرطی که همهٔ اعضای خانواده آن شخص مقیم استرالیا باشند.