ویزای سرمایه گذاری استرالیا

اخذ ویزای سرمایه گذاری استرالیا

ویزای سرمایه گذاری استرالیا شامل کسانی خواهد شد که صاحب تجارت و یا دارای توان مالی بالا برای سرمایه گذاری هستند. برای اخذ ویزای سرمایه گذاری استرالیا، باید سرمایه گذاری و کسب و کار، در خاک استرالیا انجام شود و یا این سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت های ایالتی و مناطق خاص انجام شود که درحال حاضر کمتر از این روش استفاده می شود. ویزا سرمایه گذاری کشور استرالیا یکی از راه های اخذ اقامت این کشور و نهایتا دریافت شهروندی استرالیاست.

در اینجا راهکارهای اخذ ویزای سرمایه گذاری استرالیا را با هم بررسی می کنیم و شرایط بهره برداری از سرمایه گذاری در استرالیا را مرور می کنیم.


انواع ویزای سرمایه گذاری استرالیا

ویزای موقت سرمایه گذاری و نواوری برای افرادی است که یا کسب و کار جدیدی در استرالیا راه اندازی می کند و یا کسب و کاری را در این کشور مدیریت می کنند و یا مدیریت خواهند کرد. برای این نوع ویزا درخواست کننده باید از طریق سیستم Skill Select درخواست خود را اعلام و قبل از دعوت به استرالیا موفق به اخذ اسپانسری در یکی از ایالت های استرالیا گردد.

3 نوع درخواست برای این ویزا وجود دارد:

1- نوع آوری در کسب و کار:

برای این کار شما باید زیر 55 سال داشته باشید. ( البته استثناء هم وجود دارد.) 65 امتیاز داشته باشید.

از دوسال تا 4 سال قبل گردش حساب شرکتتان تا 500 هزار دلار استرالیا رسیده باشد.

مالک51 درصد از کسب و کار باشید در صورتی که گردش مالی سالانه کمتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد

مالک 30 درصد از کسب و کاری باشید، در صورتی که گردش مالی سالیانه بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد

مالک 10 درصد از یک شرکت سهامی عام باشید.

800 هزار دلار استرالیا توسط شما و همسرتان به استرالیا انتقال یابد.

قصد واقعی برای ایجاد کسب و کار داشته باشید.

2- از طریق سرمایه گذاری:

برای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری حداقل 1.5 میلیون دلار (تقریباً 4 میلیارد تومان) جهت انجام کسب و کار و سرمایه گذاری در یکی از ایالت ها یا مناطق استرالیا را دارند.

برای این کار شما باید زیر 55 سال داشته باشید. ( البته استثناء هم وجود دارد.)

65 امتیاز داشته باشید.

توان مدیریت بالا در سرمایه گذاری داشته باشید.

سه سال و یا بیشتراز سه سال سابقه مدیریتی مستقیم کار و سرمایه گذاری را داشته باشید.

سابقه موفق در کار و سرمایه گذاری داشته باشید.

قصد واقعی جهت ادامه کار و سرمایه گذاری را داشته باشید.

قصد واقعی جهت حضور و اقامت در منطقه ای که سرمایه گذاری کرده اید را داشته باشید. این مدت حداقل 2 سال می باشد.

مالک 10 درصد سود کار خود در یک سال از پنج سال مالی قبل از دریافت دعوتنامه باشید، یا حداقل 1.5 میلیون دلار استرالیا یک سال از پنج سال مالی قبل از دریافت دعوتنامه سرمایه گذاری کرده باشید.

دو سال قبل از اخذ دعوتنامه جهت ویزا، مجموع دارایی خالص شخصی، سرمایه گذاری کار شما به حداقل 2.5 میلیون دلار استرالیا برسد و قابل انتقال به استرالیا باشد.

سرمایه گذاری به میزان 1.5 میلیون دلار استرالیا یا بیشتر از آن در یک ایالت در زمان چهار سال از تاریخ اخذ اسپانسری ایالتی.

3- سرمایه گذاری ویژه :

ویزای سرمایه گذاری ویژه برای افرادی است که تمایل به سرمایه گذاری به میزان 5 میلیون دلار در سرمایه گذاری های عمده استرالیا را به مدت چهار سال داشته باشند و برنامه ای جهت انجام کار و یا سرمایه گذاری در کشور استرالیا را دارند. درخواست کننده این ویزا می باید متعهد شوید که بعد از رشد سرمایه خود سرمایه گذاری خود در استرالیا را ادامه دهد. شما همچنین باید به طور متوسط 160 روز در را در مدت چهار سال ویزای سرمایه گذاری ویژه خود در استرالیا زندگی کنید.

این ویزا به شما امکان احاطه و مالکیت کسب و کار را در کشور استرالیا به روش نوآوری در کار و سرمایه گذاری می دهد و این امکان را برای کسب و کار شما در کشور استرالیا (از طریق سرمایه گذاری و سرمایه گذاری ویژه) ایجاد می کند تا شما به کسب و کار خود ادامه دهید. ویزای دائم شماره 888 بعد از دریافت ویزای شماره 188 اتفاق می افتد و بعد از کامل نمودن تمام شرایط ویزای 188 شما می توانید ویزای خود را به ویزای 888 تبدیل نمایید.

ویزای دائمی 888 یک نوع ویزای دائمی است و با دارا بودن این ویزا شما همراه خانواده خود این امکان را خواهید داشت تا به صورت نامحدود به کشور استرالیا ورود و خروج داشته باشید علاوه بر آن در کشور استرالیا به کار و تحصیل خود ادامه دهید و از انواع مدیکر ها بهرمند شوید.

اگر شرایط لازم را برای این ویزای سرمایه گذاری استرالیا دارا باشید به آسانی می توانید شهروند کشور استرالیا بشوید و اسپانسر بستگان خود جهت اقامت دائم در کشور استرالیا شوید.

ویزا دائمی از طریق نوآوری در کسب و کار:

شما می باید در داخل کشور استرالیا باشید و در یک سال از دو سال گذشته یکی از ویزاهای ذیل را دریافت کرده باشید:

ویزای موقت سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار (زیر گروه 188)

ویزای طبقه ویژه (زیر گروه 444)

ویزای اقامت بلند مدت تجاری (زیر گروه 457)

دارای شرایط مالی مورد نیاز باشید و بتوانید کارگران استرالیایی را استخدام کنید.

شما علاوه بر این باید بتوانید این موضوع را نشان دهید که شما و همسر شما به صورت پیوسته درگیر کار و تجارت بوده اید که به این صورت:

تجارت و کاری را در استرالیا انجام داده باشید که حداقل گردش مالی آن به میزان 300 هزار دلار استرالیا و بیشتر از آن باشد.

از یک سال قبل از اقدام به دریافت ویزا مالک 51 درصد از تجارت و مجموعه ای در استرالیا باشید و چرخش درآمدی آن سالانه کمتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد، یا مالک 30 درصد از تجارت و مجموعه ای باشید که در آن گردش مالی سالانه بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد، یا دارای 10 درصد از مالکیت یک شرکت سهامی عام باشید.

کسب و کار شما در این کشور دارای شماره تجاری باشد.

فعالیت های تجاری خود در دو سال قبل را به مجموعه های مالیاتی کشور استرالیا ارائه کرده باشید.

باید اثبات نمایید یکی از شروط زیر را دارا می باشید:

داشتن حداقل ۲۰۰۰۰۰ دلار ارزش خالص در بیزینس

حداقل ارزش دارایی شخصی و بیزینس ۶۰۰۰۰۰ دلار

در یک سال گذشته حداقل دو نفر از شهروندان استرالیا را به صورت تمام وقت در تجارت و بیزینس خود یا همسر خود استخدام کرده باشید.

این نوع ویزای سرمایه گذاری استرالیا مختص مدیران و صاحبان شرکت های بزرگ و افرادی است که توانایی سرمایه گذاری بیشتری دارند. متقاضیان باید متعهد شوند بعد از دریافت ویزا و ورود به خاک استرالیا، مبلغی معادل 1.5 میلیون دلار استرالیا را به آنجا آورده و در تجارت و کارهای تجاری سرمایه گذاری کنند.


ویزای اقامت دائم سرمایه گذاری استرالیا (زیرگروه 132) این ویژگی را دارا می باشد که از همان ابتدا و قبل از ورود به استرالیا متقاضی و خانواده او، ویزای اقامت دائم استرالیا را به دست آورده و از مزایای آن برخوردار می شوند، ازجمله استفاده از خدمات پزشکی و امکان تحصیل رایگان فرزندان.
در این نوع ویزا، تمام سرمایه گذاری توسط فرد متقاضی و با اختیار کامل وی انجام می گیرد.

شرایط لازم برای ویزای اقامت دائم سرمایه گذاری استرالیا (زیرگروه 132)

  • سن فرد متقاضی کمتر از 55 سال باشد
  • دارایی فرد و یا همسرش در بیزینس باید 400 هزار دلار برای دو سال از چهار سال قبل از اقدام برای ویزا باشد
  • ارزش دارایی های فرد و یا همسرش بالغ بر 1.5 میلیون دلار باشد که قابل انتقال به استرالیا نیز باشد
  • کسب و کار فرد متقاضی باید حداقل 3 میلیون دلار گردش مالی در یک یا چند بیزنس در دو سال از چهار سال اخیر داشته باشد
  • مالکیت 51 درصد از بیزنسی که کمتر از 400 هزار دلار در سال درآمد داشته است را داشته باشد
  • یا مالکیت 30 درصد از بیزنسی که درآمد بالای 400 هزار دلار در سال درآمد داشته است از آن وی باشد
  • و یا مالکیت 10 درصد شرکتی با سهامی عام را داشته باشد
  • مدارکی مبنی بر مدیریت و فعالیت کارآمد در این بیزینس نیز باید ارائه شود

بخش اولبخش دوم


مراحل اخذ ویزای سرمایه گذاری استرالیا

جمع آوری

مرحله اول: جمع آوری مدارک مدیریتی و کاری

اقدام

مرحله دوم: اقدام برای یکی از استانهای استرالیا

دریافت تاییدیه

مرحله سوم: دریافت تاییدیه استانی و جمع آوری

دریافت

مرحله چهارم: دریافت فایل نامبر

مدیکال

مرحله پنجم: دریافت مدیکال و انجام آن

ویزا

مرحله ششم: دریافت ویزا

خدمات

مرحله هفتم: خدمات پس از لندیگ

پایان

اقامتی دلنشین در استرالیا
موارد امتیازآور برای ویزای سرمایه گذاری استرالیاامتیاز

سن

۱۸ تا ۲۴ سال تمام۲۰
۲۵ تا ۳۲ سال تمام۳۰
۳۳ تا ۳۹ سال تمام۲۵
۴۰ تا ۴۴ سال تمام۲۰
۴۵ تا ۵۴ سال تمام۱۵
۵۵ سال و بیشتر۰

تسلط به زبان انگلیسی

حداقل نمره ۵ در هر مهارت آزمون IELTS۵
حداقل نمره ۷ در هر مهارت آزمون IELTS۱۰

تحصیلات

 دیپلم یا مدرک تجاری یا لیسانس از مؤسسات تحصیلی استرالیا؛

یا مدرک لیسانس از یک موسسه آموزشی استاندارد شناخته شده

۵
مدرک لیسانس در کسب‌وکار، علوم یا تکنولوژی توسط مؤسسه استرالیا؛

یا مدرک لیسانس از یک موسسه آموزشی استاندارد شناخته شده

۱۰

اگر در زمان دعوت برای درخواست ویزای نوآوری در کسب‌وکار:

مدارکی مبنی بر حق ثبت اختراع یا طرح‌های ثبت شده داشته باشید۱۵
مدارکی مبنی بر علائم تجاری ثبت شده۱۰
مدارکی مبنی بر توافق‌نامه سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر)۵
مدارکی مبنی بر تجارت صادرات۱۵
مدارکی مبنی بر علاقه به مالکیت یک کسب‌وکار gazelle۱۰
مدارکی مبنی بر دریافت کمک‌های مالی یا سرمایه گذاری سرمایه۱۰
موارد امتیازآورامتیاز

دارایی‌های مالی

۸۰۰ هزار دلار استرالیا۵
۱.۳ میلیون دلار استرالیا۱۵
۱.۸ میلیون دلار استرالیا۲۵
۲.۲۵ میلیون دلار استرالیا۳۵

گردش مالی کسب و کار

۵۰۰ هزار دلار استرالیا۵
۱ میلیون دلار استرالیا۱۵
۱.۵ میلیون دلار استرالیا۲۵
۲ میلیون دلار استرالیا۳۵

معرفی‌نامه ایالتی یا دولتی

تاییدیه ویژه از مکان‌های مشخص۱۰
آژانس دولتی یا ایالتی تایید کند که کسب‌وکار شما پیشنهاد منحصربه‌فرد و منافع مهمی را برای کشور یا ایالت یا قلمرو در بر دارد.۱۰

تجربه‌ی کسب‌وکار برای ویزای کارآفرینی

حداقل ۴ سال در ۵ سال اخیر۱۰
حداقل ۷ سال در ۸ سال اخیر۱۵

تجربه‌ی کسب‌وکار برای ویزای سرمایه‌گذاری عادی

حداقل ۴ سال قبل از زمان دعوت برای درخواست ویزای سرمایه کذاری استرالیا۱۰
حداقل ۷ سال قبل از زمان دعوت برای درخواست ویزا۱۵
اکتبر 3, 2019
فرصت های سرمایه گذاری در استرالیا

فرصت های سرمایه گذاری در استرالیا

بهترین فرصت های سرمایه گذاری در کشور استرالیا اگر در فکر مهاجرت به استرالیا هستید […]
آگوست 21, 2019

اشتباهات رایج سرمایه گذاری در استرالیا

اشتباهات رایج سرمایه گذاری در کشور استرالیا سرمایه گذاری در استرالیا علاوه بر اینکه یکی […]
جولای 10, 2019
سرمایه گذاری در استرالیا را از کجا شروع کنیم؟

سرمایه گذاری در استرالیا را از کجا شروع کنیم؟

سرمایه گذاری در استرالیا برای اخذ اقامت ممکن است هدف اصلی برخی افراد برای سرمایه […]
جولای 6, 2019
استرالیا برای سرمایه گذاری

آیا استرالیا برای سرمایه گذاری انتخاب درستی است؟

سود سرمایه گذاری در استرالیا بدون شک یکی از ساده‎ ترین راه ها برای مهاجرت […]