تماس با ما

4.7/5
تماس با ما

فرم درخواست تماس کارشناسان با شما

گروه مهاجرتی پاسارگاد

تلفن تماس نماینده ایران

02188029976

آدرس دفتر حقوقی دکتر بابک جعفری و همکاران:

میدان محسنی، خیابان سنجابی، کوچه شریفی، پلاک 4

تلفن تماس دفتر استرالیا

1300-799-045

0061-420-585-901

Suite 241, Shop 20a 508-516 Old Northern Road, Dural NSW 2158, Australia

تلفن تماس دفتر دبی

00971527619981

Al Meraikhi Tower, 106 Sheikh Zayed Road , Dubai , United Arab Emirates

تلفن تماس دفتر کانادا

0016132551835

No 200, Rideau St, Ottawa , ON, Canada

ایمیل

info@pasargadmigration.com