ویزای کار کانادا

اخذ اقامت کانادا از طریق ویزای مهارت

ویزای کار کشور کانادا یکی از بهترین روش‌ها برای اخذ اقامت این کشوراست. برای اخذ ویزای مهارت یا ویزای کار کانادا باید از اداره منابع انسانی کانادا تاییدیه دریافت کرد. با توجه به روش‌های مختلف مهاجرت به کانادا، اخذ ویزای کار از طریق مجوز کار یکی از سریع‌ترین شیوه‌های مهاجرتی به کانادا محسوب می‌شود. فراموش نکنید برای اقامت دائم در کانادا، تنها ویزای کار کافی نیست و برای اقامت دائم باید از طریق مهاجرت، اقدام کرد. همسر و فرزندان افرادی که ویزای کار کانادا دارند، نیز می‌توانند آن‌ها را در کانادا همراهی کنند و در صورت تمایل برای تحصیل و اجازه کار و در غیر این برای ویزای موقت اقدام کنند.

برای اخذ ویزای کار کانادا معمولا اشخاص وارد یک سیستم امتیازبندی می‌شوند و در صورت به حداقل رسیدن امتیاز می‌توانند برای کار در کانادا اقدام کنند. این سیستم امتیازبندی بر اساس، سن، مدرک تحصیلی، سابقه کاری و دانش زبانی، امتیازی را برای متقاضی در نظر می‌گیرد. نحوه درخواست و زمان مورد نیاز برای پردازش درخواست شما به چگونگی کار کردن شما هنگام ورود به کانادا دارد.

نحوه دریافت ویزای مهارت کانادا

در اغلب موارد ، برای مهاجرت به کانادا، قبل از درخواست ویزای کار کانادا به یک پیشنهاد شغلی به صورت کتبی یا قرارداد کاری از یک کارفرما در کانادا نیاز دارید . کارفرمای کانادایی ممکن است نیاز به ارزیابی بازار کار(LMIA) برای استخدام شما داشته باشد (LMIA ، ارزیابی تاثیرات بازار کار ، یک سند است که ممکن است کارفرما در کانادا قبل از استخدام یک کارمند خارجی به آن نیاز داشته باشد.) LMIA مثبت نشان می‌دهد که برای پر کردن یک شغل نیاز یه یک نیروی خارجی وجود دارد و همچنین نشان می‌دهد که هیچ کارمند کانادایی برای انجام این کار در دسترس نیست .) این یک سند از طرف دولت کانادا است که اجازه کارفرما را برای استخدام یک کارمند خارجی نشان می‌دهد . شخص جویای کار نیز باید شواهدی را ارائه دهید که پیشنهادات کاری مورد نیاز را دریافت کرده است . در ضمن اگر این فرد برای ویزای مجوز کار همراه (OPEN WORK PERMIT) درخواست کرده باشد نیازی به ارائه گواهی کتبی شغلی ندارد .