فرم ارزیابی ویزای استارتاپ استرالیا و کانادا

4.8/5
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • مدرک تحصیلی
 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکترا
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • سال
 • 1390
 • 1389
 • 1388
 • 1387
 • 1386
 • 1385
 • 1384
 • 1383
 • 1382
 • 1381
 • 1380
 • 1379
 • 1378
 • 1377
 • 1376
 • 1375
 • 1374
 • 1373
 • 1372
 • 1371
 • 1370
 • 1369
 • 1368
 • 1367
 • 1366
 • 1365
 • 1364
 • 1363
 • 1362
 • 1361
 • 1360
 • 1359
 • 1358
 • 1357
 • 1356
 • 1355
 • 1354
 • 1353
 • 1352
 • 1351
 • 1350
 • 1349
 • 1348
 • 1347
 • 1346
 • 1345
 • 1344
 • 1343
 • 1342
 • 1341
 • 1340
 • 1339
 • 1338
 • 1337
 • 1336
 • 1335
 • 1334
 • 1333
 • 1332
 • 1331
 • 1330
 • 1329
 • 1328
 • 1327
 • 1326
 • 1325
 • 1324
 • 1323
 • 1322
 • 1321
 • 1320
 • 1319
 • 1318
 • 1317
 • 1316
 • 1315
 • 1314
 • 1313
 • 1312
 • 1311
 • 1310
 • 1309
 • 1308
 • 1307
 • 1306
 • 1305
 • 1304
 • 1303
 • 1302
 • 1301
 • 1300
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • ماه
 • فروردین
 • اردیبهشت
 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • دی
 • بهمن
 • اسفند
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • روز
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 6
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
تاریخ تولد
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • سطح زبان
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
آیا ایده خود را قبلا جایی ثبت کرده اید؟ (ثبت اختراع یا دانش بنیان یا...)
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
آیا در مورد ایده خود با شرکتی در استرالیا یا کانادا در تماس بوده اید؟
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
ایده استارتاپ شما در کدام از موضوعات زیر است؟
 • -- انتخاب کنید --
 • توریسم
 • تحصیل و آموزش
 • صنایع غذایی
 • صنایع دفاعی
 • صنایع پزشکی و مرتبط با سلامت
 • صنایع Hi Tech
 • صنایع معدنی
 • صنایع مرتبط با انرژی
 • صنایع هوا فضا
 • هوش مصنوعی
 • ساخت و ساز
 • فعلا ایده خاصی ندارم
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!