فرم ارزیابی ویزای استارتاپ استرالیا و کانادا

زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • مدرک تحصیلی
 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکترا
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • سال
 • 1390
 • 1389
 • 1388
 • 1387
 • 1386
 • 1385
 • 1384
 • 1383
 • 1382
 • 1381
 • 1380
 • 1379
 • 1378
 • 1377
 • 1376
 • 1375
 • 1374
 • 1373
 • 1372
 • 1371
 • 1370
 • 1369
 • 1368
 • 1367
 • 1366
 • 1365
 • 1364
 • 1363
 • 1362
 • 1361
 • 1360
 • 1359
 • 1358
 • 1357
 • 1356
 • 1355
 • 1354
 • 1353
 • 1352
 • 1351
 • 1350
 • 1349
 • 1348
 • 1347
 • 1346
 • 1345
 • 1344
 • 1343
 • 1342
 • 1341
 • 1340
 • 1339
 • 1338
 • 1337
 • 1336
 • 1335
 • 1334
 • 1333
 • 1332
 • 1331
 • 1330
 • 1329
 • 1328
 • 1327
 • 1326
 • 1325
 • 1324
 • 1323
 • 1322
 • 1321
 • 1320
 • 1319
 • 1318
 • 1317
 • 1316
 • 1315
 • 1314
 • 1313
 • 1312
 • 1311
 • 1310
 • 1309
 • 1308
 • 1307
 • 1306
 • 1305
 • 1304
 • 1303
 • 1302
 • 1301
 • 1300
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • ماه
 • فروردین
 • اردیبهشت
 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • دی
 • بهمن
 • اسفند
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • روز
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 6
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ تولد
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • سطح زبان
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا ایده خود را قبلا جایی ثبت کرده اید؟ (ثبت اختراع یا دانش بنیان یا...)
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا در مورد ایده خود با شرکتی در استرالیا یا کانادا در تماس بوده اید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
ایده استارتاپ شما در کدام از موضوعات زیر است؟
 • -- انتخاب کنید --
 • توریسم
 • تحصیل و آموزش
 • صنایع غذایی
 • صنایع دفاعی
 • صنایع پزشکی و مرتبط با سلامت
 • صنایع Hi Tech
 • صنایع معدنی
 • صنایع مرتبط با انرژی
 • صنایع هوا فضا
 • هوش مصنوعی
 • ساخت و ساز
 • فعلا ایده خاصی ندارم
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!