دانشگاه سراسری

نوامبر 13, 2018

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی سهند Comments: Public institution, founded in 1989 Location: Sahand Assessment Guidelines: Higher Education […]
نوامبر 12, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار Comments: Public institution, founded in 1986, achieved […]
نوامبر 12, 2018

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دانشگاه تربیت معلم سبزوار Also known as: Tarbiat Moallem University of Sabzevar Comments: Public institution, […]
نوامبر 12, 2018

دانشگاه رازی  

دانشگاه رازی Comments: Public institution, founded in 1972 Location: Kermanshah Assessment Guidelines: Higher Education – […]
نوامبر 12, 2018

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی Also known as: Razavi University of Islamic Sciences Comments: Private institution, […]
نوامبر 12, 2018

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین Location: Khouzestan Assessment Guidelines: Higher Education – Section 1
نوامبر 12, 2018

دانشگاه قم 

دانشگاه قم Comments: Private institution, founded in 1980 Location: Qom Assessment Guidelines: Higher Education – […]
نوامبر 12, 2018

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور Formerly known as: Shahid Abbaspour College of Water […]
نوامبر 12, 2018

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه صنعت نفت Also known as: College of Petroleum Formerly known as: Abadan Institute of […]