گروه وکلای مهاجرت پاسارگاد

نوامبر 12, 2018

دانشکده اصول الدین

دانشکده اصول الدین Also known as: Usul-e-Din College Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
نوامبر 12, 2018

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها Also known as: SAMT Assessment Guidelines: […]
نوامبر 12, 2018

دانشکده فرماندهی و ستاد

دانشکده فرماندهی و ستاد Comments: Affiliated to the Iranian Army and the Iranian Revolutionary Guards […]
نوامبر 12, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی Assessment Guidelines: Higher Education – Section […]
نوامبر 12, 2018

موسسه آموزش عالی مجازی نور طوبی

موسسه آموزش عالی مجازی نور طوبی Also known as: Nooretouba Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute […]
نوامبر 12, 2018

موسسه آموزش عالی نیما

موسسه آموزش عالی نیما Also known as: Nima Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Assessment Guidelines: […]
نوامبر 12, 2018

مرکز ملّی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی

مرکز ملّی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
نوامبر 12, 2018

مرکز ملّی اقیانوس شناسی

مرکز ملّی اقیانوس شناسی Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
نوامبر 12, 2018

موسسه آموزش عالی نهاوند

موسسه آموزش عالی نهاوند Also known as: Nahavand Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Assessment Guidelines: […]